คลังเก็บป้ายกำกับ: AI

เราจะอยู่อย่างไรในปี 2030

จำได้ไหมว่าครั้งล่าสุดเราเช่าแผ่นดีวีดีจากร้านคือเมื่อไหร่? นี่คือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Digital Disruption ที่ระบบดิจิทัลทำให้วิถีชีวิตคนเปลี่ยนไป 

Digital Disruption ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก และเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 Digital Disruption สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในอุตสาหกรรมต่างๆ สมชื่อ Disruption ที่แปลว่าสร้างความปั่นป่วนเสียจริงๆ

อ่านเพิ่มเติม เราจะอยู่อย่างไรในปี 2030

ฝึกทักษะเหล่านี้เอาไว้ ถ้าไม่อยากถูก AI แย่งงาน

คาดการณ์กันว่า ในปี 2030 จะมีคนตกงานถึง 800 ล้านตำแหน่ง นอกจากงานด้านการผลิตหรืองานที่ต้องอาศัยการคำนวณซับซ้อนแล้ว งานด้านอื่นๆ เช่น งานออกเอกสารทางกฎหมาย งานส่งเสริมการขาย หรืองานวินิจฉัยโรค ก็อาจถูกปัญญาประดิษฐ์แย่งงานได้ง่ายๆ แล้วถ้ามนุษย์อย่างเราอยากเอาตัวรอด เราต้องทำอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม ฝึกทักษะเหล่านี้เอาไว้ ถ้าไม่อยากถูก AI แย่งงาน