คลังเก็บป้ายกำกับ: ร้องเรียน

ปิดแผลสวัสดิการ : วัฒนธรรมการร้องเรียน

วัฒนธรรมการร้องเรียน

วริศ ลิขิตอนุสรณ์

ภาพรวมของบทย่อยนี้จะยังไม่เรียกร้องให้มีสวัสดิการอะไรใหม่ แต่จะพยายามหาคำตอบว่าจะทำอย่างไรให้สวัสดิการเก่าที่มีอยู่แล้วสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น อภิปรายโดยการเห็น “วัฒนธรรมการร้องเรียน” เป็นสำคัญ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม ปิดแผลสวัสดิการ : วัฒนธรรมการร้องเรียน