คลังเก็บป้ายกำกับ: ทักษะ

ฝึกทักษะเหล่านี้เอาไว้ ถ้าไม่อยากถูก AI แย่งงาน

คาดการณ์กันว่า ในปี 2030 จะมีคนตกงานถึง 800 ล้านตำแหน่ง นอกจากงานด้านการผลิตหรืองานที่ต้องอาศัยการคำนวณซับซ้อนแล้ว งานด้านอื่นๆ เช่น งานออกเอกสารทางกฎหมาย งานส่งเสริมการขาย หรืองานวินิจฉัยโรค ก็อาจถูกปัญญาประดิษฐ์แย่งงานได้ง่ายๆ แล้วถ้ามนุษย์อย่างเราอยากเอาตัวรอด เราต้องทำอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม ฝึกทักษะเหล่านี้เอาไว้ ถ้าไม่อยากถูก AI แย่งงาน