Image is not available
ติดตามคำตอบจากวัยรุ่น
ได้ใน Twitter
@newgroundth
Arrow
Arrow
Slider
Image is not available

NewGround คืออะไร

Newground เป็นการรวมตัวของเด็กที่ไม่พอใจอะไรสักอย่าง และอยากจะลองแก้ไขสิ่งที่ไม่พอใจด้วยวิธีที่ยังไม่ค่อยมีคนทำ

Image is not available

ทำวิจัย

เรามีคนคอยคิดว่าทำยังไงให้ผู้ใหญ่ไม่งี่เง่ากับเรา หรือพิสูจน์ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้รักการอ่านน้อยลง แต่เราอ่านกันด้วยการเล่นเกม เพราะฉะนั้นเลิกมองเรื่องนี้เป็นปัญหากันเถอะ อะไรแบบนี้

Image is not available

หาเพื่อนมา X กัน

ความคิดจาก Lab เราจะส่งต่อมาที่ Newground X คือเราไปหาเพื่อนมาช่วยกันลองทำอะไรที่แก้ปัญหาสังคมหรือปัญหาตัวเองได้บ้าง บางทีก็อาจจะทำอะไรสนุกๆ ดู เช่น #บาย2017 / ศูนย์กฏหมาย / กองทุนที่ทุกคนขอตังได้ / ติดป้าย “ร้องเรียน” ให้เด็กมาฟ้องเมื่อผู้ใหญ่ทำอะไรผิดต่อตัวเองตามโรงเรียนต่างๆ บลาๆ

Image is not available

Lab X วนไป

ทุกครั้งที่ทำ เราจะได้ข้อมูล และทุกครั้งที่ได้ข้อมูล เราก็จะหาอะไรทำต่อ วนไปวนมาแบบนี้ Lab กับ X ก็จะทำงานด้วยกัน ทำด้วยคิดด้วย

ทุกครั้งที่ทำ เราจะได้ข้อมูล และทุกครั้งที่ได้ข้อมูล เราก็จะหาอะไรทำต่อ วนไปวนมาแบบนี้ Lab กับ X ก็จะทำงานด้วยกัน ทำด้วยคิดด้วย

Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider
บทความ
Image is not available
ข้อเสนอ “การพัฒนาคนรุ่นใหม่”
บนความเข้าใจ “วัฒนธรรมเยาวชน”
Image is not available
รายงานโครงการวิเคราะห์ความต้องการเยาวชน
Slider
ประเด็นที่เราสนใจ
ข้อมูลประชากร
การเข้าถึงสวัสดิการ
ความเป็นพลเมือง
การรับฟังความคิดเห็น
การศึกษา งาน แรงงาน ฝึกงาน
การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย
การใช้พื้นที่สาธารณะ
วิธีวิจัยแบบภววิทยา
Slider

call.newground@gmail.com

ติดต่อเรา
Slider